Kontakt

Kontaktné údaje

Toplux Martin s.r.o.
Kollárova 5340/120, 03601 Martin

Pevná linka: +421 (0)43 4283310
Fax: +421 (0)43 4283320
Email: toplux@toplux.sk

Viliam Koškár
Konateľ spoločnosti
Mobil: 0905574110
Email: toplux@toplux.sk

Miroslav Vráb
Manažér predaja
Mobil: 0903509357
Email: mvrab@toplux.sk

Michal Ranto
Odborný predajca
Mobil: 0903509924
Email: odbyt@toplux.sk

Tatiana Škodová
Odborný predajca
Mobil: 0905750965
Email: skodova@toplux.sk

Anna Kollárová
Účtovníčka
Mobil: 0434283310
Email: kollarova@toplux.sk

Fakturačné údaje

IČO: 51429918
DIČ: 2120690121
IČ DPH: SK2120690121
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 69520/L

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka a.s. expozitúra Martin
Číslo účtu: 2949052316/1100
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4905 2316

Mapa